SZOLGÁLTATÁSAINK

közbeszerzési tanácsadás, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység

Ügyfeleim igényei szerint tanácsadás keretében annak meghatározása, hogy:

 • az adott szervezet ajánlatkérőnek minősül-e,
 • a Kbt. mely paragrafusa alapján minősül ajánlatkérőnek,
 • a megvalósítandó beszerzés vagy beszerzések közbeszerzés kötelesek-e?

Ajánlatkérői oldalon

Kiemelkedő szakmai tudással és tapasztalattal vállalom közbeszerzési eljárások teljes körű lefolytatását valamennyi eljárásrendben és szakterületen (árubeszerzés, szolgáltatás-megrendelés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás koncesszió, tervpályázat, sajátos beszerzési módszerek).

A közbeszerzési eljárások előkészítése és lebonyolítása során közbeszerzési szakértői tanácsadást és folyamatos közreműködést látok el az alábbi feladatok elvégzésében:

 • Közbeszerzési szabályzat, közbeszerzési terv készítése, előzetes és rendszeres tájékoztató hirdetmények feladása.
 • A közbeszerzés becsült értékének megállapítása során szakértői közreműködés, piackutatások készítése, indikatív ajánlatkérések lebonyolítása;
 • Egybeszámítási szabályok alkalmazásának meghatározása;
 • Összeférhetetlenségi szabályok alkalmazásának meghatározása;
 • Az eljárás fajtájának kiválasztására irányuló szakértői feladatok ellátása;
 • Az eljárás lebonyolítási menetének kidolgozása;
 • Kizáró okok és alkalmassági követelmények meghatározása;
 • Bírálati szempontok kiválasztása;
 • A közbeszerzési eljárások teljes körű lefolytatása az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben, illetve azon kívül;
 • Jogorvoslati eljárásokban történő képviselet a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt.
 

Ajánlattevői oldalon

Gazdasági társaságok és egyéb gazdasági szereplők részére vállalok teljes körű közbeszerzési tanácsadási tevékenység ellátást, valamint az ajánlatok/részvételi jelentkezések dokumentációjának összeállítását, a bírálati szakasz során a különböző eljárási cselekmények megválaszolását, egészen az eljárás lezárásáig.
Igény szerint segítséget nyújtok az ajánlati stratégia megtervezésében, az adott beruházás/projekt megvalósításával kapcsolatos tervezésben és menedzsmentjének kialakításában, a társaság munkavállalóinak közbeszerzési alapoktatásában. 

Közreműködés jogi képviselet biztosításában

Ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon is szükség lehet vitás helyzet esetén a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága előtti, továbbá Magyarország fővárosi és területi bíróságai előtti teljes körű képviseletre.

A Laczkovszki Ügyvédi Irodával társügyintézésben vállaljuk bármely közjogi szervezet, gazdasági társaság jogi képviseletét a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti jogorvoslati eljárásban, továbbá adott esetben Magyarország terültén belül bármely illetékes bíróság előtt. 

 

További információért látogasson el a https://drlg.hu/ weboldalra.