SZOLGÁLTATÁSAINK

Szolgáltatásaink

közbeszerzési tanácsadási tevékenység, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység

Ügyfeleink igényei szerint tanácsadás keretében annak meghatározását, hogy:

 • az adott szervezet ajánlatkérőnek minősül-e,
 • a Kbt. mely paragrafusa alapján minősül ajánlatkérőnek,
 • a megvalósítandó beszerzés vagy beszerzések közbeszerzés kötelesek-e?

Ajánlatkérői oldalon

Kiemelkedő szakmai tudással és tapasztalattal vállaljuk közbeszerzési eljárások teljes körű lefolytatását valamennyi eljárásrendben és szakterületen (árubeszerzés, szolgáltatás-megrendelés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás koncesszió, tervpályázat, egyedi beszerzések).

A közbeszerzési eljárások előkészítése és lebonyolítása során közbeszerzési szakértői tanácsadást és folyamatos közreműködést látunk el az alábbi feladatok elvégzésében:

 • Közbeszerzési szabályzat, közbeszerzési terv és éves statisztikai összegzés készítés.
 • A közbeszerzés becsült értékének megállapítása;
 • Egybeszámítási szabály alkalmazásának meghatározása;
 • Összeférhetetlenségi szabályok alkalmazásának meghatározása;
 • Az eljárás fajtájának kiválasztása;
 • Az eljárás lebonyolítási menetének kidolgozása;
 • Kizáró okok és alkalmassági követelmények meghatározása;
 • Bírálati szempont kiválasztása;
 • A közbeszerzési eljárások teljes körű lefolytatása az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben illetve azon kívül;
 • Jogorvoslati eljárásokban történő képviselet a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt.
 

Ajánlattevői oldalon

Társaságunk vállalja gazdasági társaságok és egyéb gazdasági szereplők részére a teljes körű közbeszerzési tanácsadást, valamint az ajánlat/részvételi jelentkezés dokumentációjának összeállítását. Igény szerint segítséget nyújtunk az ajánlati stratégia megtervezésében, az adott beruházás/projekt megvalósításával kapcsolatos tervezésben és menedzsmentjének kialakításában.

Közreműködés jogi képviselet biztosításában

Ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon is szüksége lehet megbízóinknak a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága előtti, továbbá Magyarország fővárosi és területi bíróságai előtti teljes körű képviseletre.

Társaságunk partnerségi megállapodások keretében olyan, magas szintű közbeszerzési jogi ismeretekkel rendelkező ügyvédekkel dolgozik együtt, akik az ügyvédekre irányadó etikai szabályok, továbbá a közbeszerzési jogi területet érintő valamennyi hatályos jogszabályi előírásnak maximálisan megfelelve, az ügyfelek érdekeit szem előtt tartva látnak el jogi képviseletet vitás ügyekben.

Iratkozzon fel ingyenes közbeszerzés figyelő hírlevél szolgáltatásunkra, amelyekből elsőként értesülhet a meghirdetett közbeszerzési eljárásokról. Hírleveleinket a feliratkozó társaságok tevékenységei alapján, specifikusan készítjük, így növelhetik a vállalkozások esélyeiket a sikeres, számukra potenciálisan megpályázható ajánlattételek vonatkozásában.